Копиране на RFID карти

RFID картите са разновидност на RFID чиповете и са много удобни за помещение, до което трябва да имат достъп много хора. Такива са банки, училища, входове на блокове, асансьори, бариери и всички други случаи, когато е уместно да се избегне изработката на ключове на всички. Едно от основните им предимства е възможността да се дава и отнема достъп много лесно при наличие на специален софтуер за целта. Копирането се извършва бързо със специален уред за копиране на чипове и карти. При дублиране се копира честотата на носителя и се записва на нова карта, която става пълнофункционална.

Ключарски услуги

Ключарски услуги

Дубликати на ключове от topkluchari.com Аварийна помощ от topkluchari.com Прекодиране от topkluchari.com Монтаж от topkluchari.com Ремонт на брави и патрони от topkluchari.com Подмяна на заключващ механизъм от topkluchari.com Копиране на RFID чипове от topkluchari.com Копиране на RFID карти от topkluchari.com

Топключари Варна


• Дубликати на ключове  • Аварийна помощ  • Прекодиране  • Монтаж  • Ремонт на брави и патрони  • Подмяна на заключващ механизъм  • Копиране на RFID чипове  • Копиране на RFID карти 

Ателиета във Варна