Прекодиране на патрони

Прекодирането е термин, който означава, че се сменя секретността на нещо. Това се практикува в случаите когато са загубени ключовете, но няма възможност за смяна на целия заключващ механизъм. Накратко - стария ключ вече няма да работи, а се прави нов. За целта се разглобява целия механизъм, пренарежда се всичко вътре, прави се нов ключ и всичко се сглобява. Това е много трудоемка работа, изискваща много търпение и умения. Като краен резултат се запазва използвания до момента секретен патрон, който просто вече се отключва с друг ключ.


Прекодиране

Прекодиране

Прекодиране на патрони от topkluchari.com Прекодиране на касови брави от topkluchari.com Прекодиране на сейфови ключалки от topkluchari.com Ключарска машина X-Cut от topkluchari.com

Топключари Варна


• Прекодиране на патрони  • Прекодиране на касови брави  • Прекодиране на сейфови ключалки  • Ключарска машина X-Cut 

Ателиета във Варна