Ключарска машина X-Cut

Автоматична ключарска машина X-Cut

Автоматичната машина X-Cut успешно копира и ключовете с най-тесните канали. Тя е създадена по специална технология за напълно автоматично копиране на профили и е с изключителни функции.
X-Cut има четири отделни движения на осите, като четящите и нарязаните оси се движат независимо една от друга. Чрез тази техника аксиалният живот се удвоява.

Машината има възможност за 3 степени на разпознаване или опипване на ключа - бързо (грубо), нормално и детайлно (бавно). Ние от Topkluchari.com обикновено ползваме детайлното, за да гарантираме, че няма грешки, а и да пестим време.

Ключът се поставя в горните челюсти на машината. Много прецизно трябва да се постави ключът, по който ще се изработва дубликат, тъй като много ключове имат нарязване на секретността толкова дълбоко, че машината не може да разбере на това място как е изглеждал ключа. Затова е нужно да се постави точно на място (нито прекалено нагоре, нито прекалено надолу), че да е сигурно, че опипвачите ще минат през всички възможни детайли на профила.
Машината опипва и измерва ключа детайлно.
Да се прочете/ опипа ключът, на който ще се изработва дубликат, отнема не повече от минута.
След като опипвачите приключат дейността си, прозорчето на мястото, за поставяне на нужната заготовка, се отваря. Там е и фрезата за рязане. На екрана се изписва подходящата заготовка, която трябва да се заложи в машината.
Поставяме заготовката, която е необходима.
Автоматичната ключарска машина контролира точността и мерките по опипания ключ.
Продължителността на изработка е между 10 и 20 минути, в зависимост от профила на ключа и избраната настройка за детайлността на копиране.
Докато фрезата отнема материал от заготовката, ненужните стърготини се събират в съда отдолу.
Ключът е готов. Нужно е да се махнат излишните остатъци, след дълбаенето на каналите.
Финално шлайфаме и пилим, ако е нужно, готовия ключ. Остава само да му се нареже секретността.

X-Cut има мощен и стабилен DC мотор за създаване на ключови профили и с най-чувствителната конструкция. Поради тази причина максимална мощност се постига с минимална консумация и този двигател може да се използва години наред, без да е нужна допълнителна поддръжка или подмяна.

Ателиета във Варна

Ателие в Шумен