Ключарска машина X-Cut

Автоматична ключарска машина X-Cut

Автоматичната машина X-Cut успешно копира и ключовете с най-тесните канали. Тя е създадена по специална технология за напълно автоматично копиране на профили и е с изключителни функции.
X-Cut има четири отделни движения на осите, като четящите и нарязаните оси се движат независимо една от друга. Чрез тази техника аксиалният живот се удвоява.

Машината има възможност за 3 степени на разпознаване или опипване на ключа - бързо (грубо), нормално и детайлно (бавно). Ние от Topkluchari.com обикновено ползваме детайлното, за да гарантираме, че няма грешки, а и да пестим време.

Ключарска машина X-Cut 1
Ключът се поставя в горните челюсти на машината. Много прецизно трябва да се постави ключът, по който ще се изработва дубликат, тъй като много ключове имат нарязване на секретността толкова дълбоко, че машината не може да разбере на това място как е изглеждал ключа. Затова е нужно да се постави точно на място (нито прекалено нагоре, нито прекалено надолу), че да е сигурно, че опипвачите ще минат през всички възможни детайли на профила.
Ключарска машина X-Cut 2
Машината опипва и измерва ключа детайлно.
Ключарска машина X-Cut 3
Да се прочете/ опипа ключът, на който ще се изработва дубликат, отнема не повече от минута.
Ключарска машина X-Cut 4
След като опипвачите приключат дейността си, прозорчето на мястото, за поставяне на нужната заготовка, се отваря. Там е и фрезата за рязане. На екрана се изписва подходящата заготовка, която трябва да се заложи в машината.
Ключарска машина X-Cut 5
Поставяме заготовката, която е необходима.
Ключарска машина X-Cut 6
Автоматичната ключарска машина контролира точността и мерките по опипания ключ.
Ключарска машина X-Cut 7
Продължителността на изработка е между 10 и 20 минути, в зависимост от профила на ключа и избраната настройка за детайлността на копиране.
Ключарска машина X-Cut 8
Докато фрезата отнема материал от заготовката, ненужните стърготини се събират в съда отдолу.
Ключарска машина X-Cut 9
Ключът е готов. Нужно е да се махнат излишните остатъци, след дълбаенето на каналите.
Ключарска машина X-Cut 10
Финално шлайфаме и пилим, ако е нужно, готовия ключ. Остава само да му се нареже секретността.

X-Cut има мощен и стабилен DC мотор за създаване на ключови профили и с най-чувствителната конструкция. Поради тази причина максимална мощност се постига с минимална консумация и този двигател може да се използва години наред, без да е нужна допълнителна поддръжка или подмяна.

Ателиета във Варна